STU på Fyn

Project ROSA STU Fyn tilbyder et alsidigt STU tilbud, hvor den unge gennemgår processer indenfor kreativt idegrundlag, produktion og salg. Den unge er med til at bestemme hvordan forløbet skal være, og derudover tilbyder vi flere værksteder. Hos STU Fyn tænker vi hele tiden ud af boksen, og værdsætter, at den unge kan inddrage sine egne særlige interesser i forskellige projekter. Almene fag på flere niveauer, er også integreret i vores dagligdag, hvor vi skaber individuelt passende rammer.

Målgruppen hos os er blandt andet unge med en Autisme Spektrum Profil, ADHD, OCD, Angst, NLD og andre – eller ingen diagnoser. Vi er et lille og trygt sted hvor vi er ekstra opmærksomme på, at hver enkel ung altid bliver mødt med en passende psykologisk forståelse. Project ROSA’s mål, er at styrke den enkelte unge i sociale, personlige og faglige kompetencer. På sigt er det også formålet, at skabe en naturlig overgang til fx. arbejdsmarkedet eller videreuddannelse for den unge.

Hvis der er et behov, tilbyder vi mentorordninger med aktiv botræning i den unges egen bolig.

Der er gang i fotograferingen hos STU Fyn

Inspirerende og opbyggende

Hos Project ROSA STU Fyn er vores dagligdag i høj grad præget af, at alt foregår på det helt individuelle plan, og i praksis betyder det, at vi har formidling og undervisning, som ofte kun er én-til-én. Når en ung virkelig brænder for et virke, ja, så bliver det lærerigt for alle. Vi arbejder for eksempel tit med fremlæggelsesprojekter, der er baseret på den enkeltes interesser – og det får vi alle glæde af.

Vores unge har mange interesser, og det prøver vi at integrere i forskellige, små værksteder og projekter. Det handler hele tiden om, at det skal være meningsbærende for den unge. Så besøg os hos STU Fyn.

Origami

Kreativ STU

Kort fortalt, så handler det om, at styrke den unges kompetencer – både fagligt og personligt. Når det handler om det alment faglige, arbejder vi med at vedligeholde fagene fra folkeskolen – de gode, gamle klassikere. Derudover arbejder vi lige nøjagtigt på det faglige plan, som den unge befinder sig på.

På det personlige plan, kan det handle om, at en ung kommer med svære problematikker, der skal arbejdes meget med. Det kan gøres på mange måder – hos os starter alt med den psykologiske forståelse. Fyns kreative STU er Project ROSA STU Fyn.

Følg os på facebook

– og følg med i hvad vi laver til dagligt.

Facebook 2